СООПШТЕНИЈА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ ЗА ЖИТЕЛИТЕ ОД СЕЛСКИТЕ СРЕДИНИ

Врз основа на Правилник за правото и начинот на користење на бесплатен превоздонесен од страна на Советот на општина Македонска Каменица , заведен под број 08-1905/1 од 10.10.2016 година, Градоначалникот на општина Македонска Каменица го распишува следниот: ЈАВЕН ПОВИК зА користење на бесплатен превоз за жителите од селските средини Се известуваат граѓаните жители на селата: Моштица, Саса 1 и Саса…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

  Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум на седница 2023 година     Службен гласник на општина Македонска Каменица 29 24.11.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 28 27.09.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 27 21.08.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 26 24.07.2023 Службен гласник на општина Македонска Каменица 25 06.07.2023…